Better World Village

Tshwane Leadership Foundation het ‘n projek aangebied “Better World Village” tydens die sokker.  Hierdie was ‘n 6 weke lange projek vanaf die begin van die sokker tot die laaste week van die sokker.

Tydens die projek het vrywilligers en ander personeel van TLF ook uitgereik na die Woonstel Gemeenskap in die middestad sowel as by Taxi Staanplekke.

Building Hope Foundation het 40 mense opgelei en gratis aan hul blokkies verskaf.

Die opleiding is suksesvol en positief ontvang.  Die persone is ook toegerus oor hoe om die blokkie te kontekstualiseer en meer indiepte gesprekke rakende sekere onderwerpe soos versorging of gesonde lewens style te bespreek en die verantwoordelike gebruik van Anti-Retrovirale middels.

Die opleidingswerkswinkel is op 26 Mei 2010 deur Hannes de Villiers aangebied en hy is bygestaan deur Elzaan de Villiers.

Leave a Reply

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com