Sinvolle besoek aan Quionga en Milange

Dit is nou twee weke na ons terugkoms uit Mosambiek.  Dit was weereens ‘n onvergeetlike ervaring wat gebou het op die vorige, met nuwe mense wat ons ontmoet het en plekke waarheen ons nog nie voorheen gereis het nie.

Ons het weer erge armoede, vanuit ons perspektief gesien hoe mense ‘n bestaan uit hul omstandighede geskep het. ‘n Boom, veral ‘n vrugteboom,  het groot betekenis in Mosambiek.  Ons het gesien hoe lande uit die Ooste,  Afrika se hulpbronne stroop.  Enorme groot bome word sonder besinning uitgekap en mense word geld gegee om eksplorasie (fragging) in hul area te doen sonder dat hul vrugbare grond herstel word.  Ons het saam kwaad geword oor hierdie stroping, maar dan het ons ook gesien hoe die Here deur verskillende mense, op verskillende maniere, ‘n verskil maak op grondvlak,.  Ek het verstom gestaan oor Christene se gehoorsaamheid aan die Here en die opofferings wat hulle maak om die Evangelie in Mosambiek te deel.

Ons het die voorreg gehad om sendingstasies te kon besoek in Chimoio, Mocuba, Ibo eiland, ‘n stasie net Noord van Pemba, Quionga teen die Tanzaniese grens, Ile en Milange wat teen die Malawiese grens lê.   Elkeen van hierdie punte ervaar unieke uitdagings en die bedieninge aan die verskillende mensegroepe het elkeen sy eie oplossings om die uitdagings te oorbrug.

Daar was een groot ooreenkoms: Die begeerte om gehoorsaam te wees aan God se wil en om die Goeie Nuus nie net te deel met mense wie dit nog nie gehoor het nie, maar om dit ook uit te leef teenoor hierdie mensegroepe en dan tesame met die plaaslike christene, as span, uit te reik na die verskeie gemeenskappe.

Die Bediening aan die Makwes

Ons en Mission4X4 het ‘n besonderse verbintenis teenoor Andrè en Anna-Marie Thiart wie in Quionga werksaam is. Quionga is ongeveer 20km vanaf die Tanzaniese grens, reg teen die kus.   Hulle is werksaam onder die Makwes wat nie net geklassifiseer word as onbereik nie, maar wat ook deur verskillende organisasies beskou word as een van die moeilikste mensegroepe in Mosambiek om onder te werk.   Tans is die Thiarts die enigste sendelinge, saam met ‘n klein groepie plaaslike gelowiges (hulle is egter almal Makondes), wie onder die Makwes werksaam is.

Die Gesprekke met die Sinode

Een van die redes van hierdie jaar se besoek, was om gesprekke te voer met die Igreja Reformada em Mozambique (IRM) Sinode om hulle inkoop te kry vir gesprekke met ander sendingorganisasies om nog werkers onder die Makwes te plaas. Ons is baie opgewonde oor die uitkoms van hierdie gesprekke omdat die Sinode saamstem dat dit nodig is.  Nou kan ons voortgaan om hierdie behoefte bekend te maak en ons bid dat die Here die regte werkers op die regte tyd sal stuur om voltyds te gaan help.

Alhoewel dit baie goed gaan met Andre en Anna-Marie se werk, is daar tans verskeie pogings om die goeie werk van baie jare af te breek.   Aan die een kant maak dit ons opgewonde, want wanneer hierdie soort teenstand bestaan, beteken dit juis dat hulle op die regte pad is.   Aan die ander kant, beteken dit ook dat die Thiarts baie ondersteuning nodig het, want binne-in so ‘n situasie is dit soms baie moeilik om gefokus te bly.

As gevolg van die impak van Islam in sekere streke, moet ‘n mens baie sensitief wees oor die deel van die evangelie. So het die “regeringsleier” van die Quionga-streek ons aanbeveel om nie na Quiwa te gaan nie, omdat die jongmense besonders negatief is teenoor die mense (spesifiek die vorige uitreikspan asook Andre-hulle) wie “ ‘n ander geloof” soontoe wil bring.

Netwerk

Een van die uitkomste van hierdie jaar se besoek is die behoefte om ‘n gefokusde netwerk van gemeentes, organisasies en individue te vestig wat hande vat om strategies te dink, bid en oplossings te soek oor die bediening onder die Makwes.

Verskeie groepe is reeds betrokke soos gemeentes in die Kaap wie die Thiarts ondersteun, die Ruvuma Netwerk, NG Gemeente Lynnwoodrif se Getuienisbediening, Mission4X4, Go! Klub asook Macedonie van Campus Crusade for Christ wat betrokke is by die werk.

Indien daar enigiemand is wie saam wil gesels oor die bediening aan ‘n onbereikte mensegroep, die Makwes, is julle welkom om Hannes de Villiers te kontak (hannes@buildinghope.org.za)

Bekendstelling aan Building Hope Foundation

Ons het ook die geleentheid gehad om die werk van Building Hope Foundation bekend te stel aan verskillende organisasies soos Food for the Hungry,  Espanor wat ‘n inter-kerklike organisasie is in Milange wat bestaan uit veral passievolle werkers vanaf Holland en verskeie ander sendingstasies.

Daar is baie opgewondenheid oor die Malaria Cube, die HIV/AIDS Cube en HIV iPosters en in sommige omgewings ook die EvangeCube.  Ons het voorbeelde hiervan by elkeen gelos en is reeds in kontak met die organisasies om gesprekke vorentoe te neem.

Hierdie jaar se roete was 7600km en het omtrent 130 uur geneem. Ons gemiddelde spoed was rondom 58km/uur.

 

BAIE BAIE DANKIE!

Baie dankie aan elkeen wat hierdie besoek finansieël, deur gebed asook op ander maniere ondersteun het, bv die leen van die bos-waentjie, die yskas ens. Ons is besonders opgewonde oor die uitkomste van hierdie besoek, veral die potensiële impak oor die langtermyn. Al die eer behoort aan die Here!

Groete tot die wiele weer rol, Hannes & Elzaan

 

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com