MIV Opleiding by Ethembeni, Howick

Doug en Wendy Linscott het in September 2013 navraag gedoen omtrent die HIV/AIDS Cube nadat hulle een by ‘n sendingkonferensie in die VSA gekry het. Elzaan het toe kontak gemaak met hierdie sendelinge wat nou in Mpophomeni, naby Howick vir Ethembeni, ‘n bediening in MIV, werk.  Ethembeni fokus op die voorkoming van MIV oordrag, versorging deur kospakkies en besoeke en bediening van die Woord aan pasiënte wat met MIV geinfekteer is in hierdie gebied. 

Hannes het net buite Howick, die groep van 23 tuisversorgers vroeg in November opgelei in die verskillende aspekte rondom MIV en die voorkoming daarvan. Hulle is ook toegerus om met die HIV/AIDS Cube en die iPosters, as hulpmiddels, hierdie kennis oor te dra.  Ek het die SAVE model tydens die opleiding toegepas wat staan vir: 

  • Safe Practices – alle praktyke wat MIV oordrag sal voorkom.
  • Access to Treatment – belangrikheid van behandeling van alle siektes insluitend die opportunistiese infeksies.
  • Voluntary Counselling – vrywillige toetsing en berading
  • Empowerment – bemagtiging met inligting en praktiese raad

Tydens die verskillende opleidingsessies was daar ‘n geleentheid om saam met die span te  gaan kos gee aan die pasiënte, wat deur tuisversorgers versorg word. Hulle verskaf kos aan hierdie mense een keer per week waar hulle ook seker maak dat die pasiënte wel hul medikasie neem. Hierdie besoeke maak die deur oop vir geestelike gesprekke.

Saam met hierdie span kon hy die evangelie aan 4 pasiënte deel deur middel van die EvangeCube en ons het ook vir hulle gebid.

Verrassende vraag

By een van die pasiënte het ‘n baie interessante gesprek rondom die betekenis van Jesus se bloed binne die Afrika konteks ontvou.  Net voordat ek die man se huis verlaat het, vra hy my uit oor my kennis van die betekenis van die pou, padda en slang. Hierdie diere hou verband met die geesteswêreld en daar het ‘n goeie gesprek met die man gevolg. Die man het egter volgehou dat ten spyte van sy pogings om dit te stop, wat die bloed van diere insluit, hy gepla word deur hierdie geeste en dat hierdie situasie nie opgelos kon word nie alhoewel hy Jesus ken. Hy het nie gedink Jesus kon iets daaromtrent doen nie.

Dit het die deur oopgemaak om die man te bedien met die betekenis van die verlossing wat ons in Jesus Christus het en wat Sy bloed, as die Koning van alle konings beteken.  Die man het egter nie dadelik gekies om die verlossing van Jesus se bloed aan die kruis te aanvaar nie.

Ek glo dat die Heilige Gees met hierdie man sal werk en hom sal oortuig dat hy hom op Jesus kan beroep om vry te kom van die geeste wat hom pla, vertel Hannes. 

Ons glo dat die Heilige Gees met hierdie man sal werk en hom sal oortuig dat hy hom op Jesus kan beroep om vry te kom van die geeste wat hom pla.

Leave a Reply

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com