10 Jaar van bediening

Op 1 April 2014 was dit presies 10 jaar gelede dat Hannes en Elzaan ‘n geloofstap geneem het om hul beroepe onderskeidelik as finansiële bestuurder en besigheidsanalis, te bedank en dít waarvoor die Here hulle geroep het, uit te leef. Met hierdie 10-jaar terugvoer nooi ons die gemeente en elke persoon wat hulle op verskillende maniere ondersteun het, om saam voor die Here in lofprysing te staan.

Hul roeping is:

“Neem jul posisie in op die wagtoring, luister na God se stem, skryf dit neer, op ‘n eenvoudige manier, sodat mense dit in die verbygaan kan lees.”

Hierdie is gebaseer op die teks-gedeeltes van Jes.18:3-4, Hab. 2:1-4 en Jes.13:2-3.

Die kern opdrdagte en beloftes wat die Here hulle gegee het oor ‘n lang tydperk sedert hul roeping is:

 • Hulle is geroep vir die nasies en nie net ‘n spesifieke nasie of bevolkingsgroep nie;
 • Ontwikkel boodskappe sodat mense dit maklik kan verstaan en aan ander kan vertel (…in die verbygaan kan sien)
 • Die belangrikheid van die posisie op ‘n uitkyktoring is oor en oor bevestig.  Ons weet dat ‘n posisie op ‘n hoogte vir ons belangrik is.
 • Die belangrikheid van gebed is bevestig.

Die pad begin met ‘n uitreik…

Getuienis het in 2000 drie uitreike gereël: een na Indië, een na Madagaskar en een na Nigerië.   Hannes en Elzaan het saam aan die Indië uitreik deelgeneem. Dit was beide van hulle se eerste blootstelling aan sending. Daarna het Hannes weer in 2002 en 2003 aan uitreike na Indië deelgeneem wat deur Getuienis gereël is.  Hierdie is ‘n voorbeeld van die lang-termyn waarde van kort-termyn uitreike.

Enkele hoogtepunte

Daar is verskeie hoogtepunte en hierdie is net ‘n paar daarvan waarvoor ons saam in lofprysing en dankbaarheid voor die Here kan staan.

 • Die wonderwerk van hul huis op die hoogte in Rietvalleirand wat uitkyk oor die sakesektor van Johannesburg en Pretoria.
 • Die areas waar hulle bedien is dikwels verafgeleë en hulle getuig hoe die Here, twee jaar terug, deur iemand vir hulle die Pajero gegee het, wat dit moontlik maak om hierdie gemeenskappe te bedien.
 • Die eerste vrou wie haar hart vir die Here gegee het nadat Hannes die evangelie met die EvangeCube in Uganda met haar gedeel het.
 • Die “siek man met die rooi baadjie” wie sy hart vir die Here gegee het nadat daar vir hom in die Oos-Kaap gebid is en waarvan hulle eers ‘n jaar later met ‘n opvolg besoek gehoor het.
 • Meer as 50 000 mense wie hul harte vir die Here gegee het in die Ekurhuleni omgewing na ‘n effektiewe EvangeCube/Jesus Film program.
 • 24 besoeke aan 10 lande en die voorreg om op verskillende maniere Sy verteenwoordigers daar te kon wees.
 • Elke persoon wat opgelei is in die gebruik van die EvangeCube, HIV iPosters en die HIV/AIDS Cube.
 • Om in 2010 die Hatfield uitreike te kon koördineer tydens die Sokker Wêreld Beker. Dit het 6 uitreike ingesluit waaraan 280 mense van 11 verskillende organisasies en gemeentes deelgeneem het waartydens 12000 mense bereik is. Ook vir die 120 000 Human Trafficking Cards wat tydens die 2010 Sokker Wêreld Beker versprei is.
 • Die skenkings van klere, komberse, rolstoele, handgebreide sokkies en poppies, noodhulpsakke, kos en Bybels waardeur God se tasbare liefde aan behoeftige gemeenskappe gewys is, in samewerking met plaaslike kerke en ander organisasies.

Waarvan droom hulle?

Ons droom van ‘n groot groep mense wie opgewonde is om saam met ons gemeen-skappe in suidelike Afrika te bedien met die evangelie en hulle op te lei, hulpbronne te versprei, effektief, binne strukture en daar waar die behoefte is, waar mense swaar kry.” skryf Hannes.

Die pad vorentoe

Die getuienisse van hierdie sendingpaar is eindeloos wanneer hulle gesels oor die Here se liefde, wonderwerke, raad, leiding, vergifnis en voorsiening.

Hul betrokkenheid in suidelike-Afrika het die belangrikheid van wyd lees, gesprekvoering en verdere studie tot gevolg gehad. Hannes het derhalwe in 2013 ingeskryf vir BTh Hons by SATS (South African Theological Seminary) om indiepte verder te studeer.  Elzaan is deur CABSA opgelei as ‘n Churches Channels of Hope fasiliteerder in MIV.

“Ons is opgewonde oor elke gesprek, die studies, oor die bedieningsverhoudinge wat oor jare opgebou is en nuwes wat nog gaan kom en oor die verskille wat die Here in gemeenskappe maak en wat ons kan sien. Ons leer so baie by elkeen.

Ons is sommer baie opgewonde om die hoop en dankbaarheid in mense se oë te sien wanneer hulle ‘n Bybel ontvang of wanneer iemand sien hoeveel waarde dit het om self die evangelie met iemand anders te deel. Daar is net nie woorde nie.”  skryf Elzaan.

Baie dankie

“Ons wil weereens baie baie dankie sê aan elkeen van ons familie, vriende, Lynnwoodrif Getuienisbediening, maatskappye en die anoniemes wat ons op verskillende maniere oor 10 jaar gedra en ondersteun het. Baie dankie vir julle gehoorsaamheid. Dit versterk ons geloof.

Ons loof ons Hemelse Vader vir elkeen se bydra, vir elke gebed wat ook ons hande en geloof sterk maak.  Mag jy ook Sy seën en leiding tasbaar in jou lewe ervaar. “

Leave a Reply

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com