Gesondheidsdagmodel vir die eerste keer geimplementeer

As deel van Mission4HIV se droom om die stigma rondom MIV af te breek is ‘n Gesondheidsdag-model ontwikkel wat as ‘n selfonderhoudende model oral in SA toegepas kan word. Die eerste keer dat die model in Mei 2014 in Ga-rankuwa aangebied is, het so ‘n groot impak op die op sy gemeenskap gemaak dat past. Jacques Mbiya van Promised Land Bible ministries dit weer wou aanbied in Oktober vanjaar.

Met die model as basis het past Jacques Mbiya die dag met verskeie rolspelers gereël en werklik baie moeite gemaak om dit so gerieflik as moontlik vir beide die diensverskaffers sowel as die gemeenskap te maak. Kyk hier vir die kreatiwiteit en inisiatief wat hy aan die dag gelê het.

Alhoewel daar nie so baie gemeenskapslede opgedaag het soos met die vorige keer nie, is 20 kinders geimmuniseer en het 37 volwassenes deelgeneem aan basiese gesondheids-toetse. Die immunisering is opgevolg op 26 Oktober met ‘n verdere 58 kinders wat geimmuniseer is tydens ‘n groot evangelisasie veldtog in die gemeenskap!

‘n Pastoor van ‘n naburige gemeente het ook kom inloer en die waarde van die model raakgesien. Past Jacques gaan hom nou help om ‘n soortgelyke dag by sy gemeente te dupliseer.

Baie dankie Lynnwoodrif vir jul bydrae – vir Christa Meyer wat as vrywillige verpleegkundige gaan help het en Ansie le Clus wat help bloeddruk neem het. Ook ‘n groot dank aan Building Hope Foundation vir die aanbied van ‘n praatjie oor Immuniteit en MIV, vir Heart Smart vir die voorsiening van toerusting en Yorke Rodda wat ook toerusting gereël het. ‘n Laaste groot dank aan elke lidmaat wat ‘n Cupcake gebring het om ‘n honger kolletjie te vul.

Kyk uit vir die Gesondheidsdag wat ook by Lynnwoodrif gehou gaan word op Woensdag 26 November!

Leave a Reply

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com