EvangeCube Feedback…one year later

Terwyl Annelize Meyer van Lynnwoodrif gemeente en Meleney Kriel van Viva Foundation gesprekke met Jonny gevoer het met die besoek op 22 April 2014, het Elzaan met 4 leiers van die kerk gesels wat o.a. die jeugpastoor ingesluit het. Hulle was deel van die groep wat deur Hannes de Villiers opgelei is in beide die EvangeCube en die HIV/AIDS Cube waarmee die  gemeentelede evangelisasie uitreike en MIV ondersteuning aan die gemeenskap gebied het.

Direk na die opleiding is die hele gemeenskap van ongeveer 800 mense met die boodskap van die evangelie bereik. Hierna is die blokkies ook aan ander gegee om te gebruik wat verder  weg van Jonny – hulle se gemeenskap woon. Hierdie en ander evangelisasie inisiatiewe het daartoe gelei dat meer mense na die kerk begin kom het.

Die blokkies word tans gebruik tydens herlewingsinisiatiewe en hulle beplan om hul tieners op te rig om self ook die evangelie te deel.  Elzaan het die groep ook gewys hoe om dit as deel van dissipelskap opleiding te gebruik en dat dit nie net ‘n evangelisasie hulpmiddel is nie.  Die jeugpastoor wat tans met die tieners en jongmense werk is baie positief oor die gedagte en wil dit graag verder neem.

Invloed van Afrika godsdienste

Op ‘n vraag oor die verwagting van die gemeenskap wanneer hulle die Here aanvaar was die antwoord tweeledig: een groep verwag wonderwerke en ander verwag net om die  Here te leer ken.

“Ek besef toe dat die verwagting rondom wonderwerke spruit uit afrika-godsdienste en gebruike, wat die jeugpastoor bevestig het” vertel Elzaan.

Hierdie groep is ook middeljarig tot bejaard terwyl jonger mense wat meer toegang tot inligting het en wat blootgestel is aan die goed gefundeerde woord-verkondiging meer ’n behoefte het aan dissipelskap en inskakeling in ‘n aktiewe gemeente.

Leave a Reply

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com